Cultuurtechniek en Natuurontwikkeling

Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek heeft veel ervaring in het uitvoeren van werkzaamheden binnen de cultuurtechnische sector. Werkzaamheden welke te maken hebben met ontwatering en verkaveling horen sinds jaar en dag binnen het specialisme cultuurtechniek. 

Het graven van sloten en egaliseren van percelen wordt uitgevoerd maar steeds vaker worden deze werkzaamheden gecombineerd met het realiseren van nieuwe natuur. Aspecten als het juist omgaan met onze flora en fauna en het toepassen van duurzame materialen zijn hierbij erg belangrijk. Ervaren medewerkers maken de cultuurtechnische projecten van Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek tot een succes. 

De cultuurtechniek is de techniek welke zicht richt op het in cultuur brengen en houden van een landschap/terrein. Ook de waterbeheersing, grondverbetering en verkaveling vallen binnen het vakgebied. De cultuurtechniek is van vroeger uit, uit de landbouw ontstaan en heeft ook in onze moderne tijd nog veel met de landbouw te maken. Al reeds in de jaren 60/70 worden er door  Hofmeijer veel werkzaamheden uitgevoerd in de sector landbouw en grondverzet. Vanuit de landbouwachtergrond van het bedrijf is ruimschoots kennis voor cultuurtechniek en natuurontwikkeling aanwezig. Onze medewerkers hebben veel affiniteit met de natuur. Mede omdat zei hun dagelijkse werkzaamheden in de natuur uitvoeren.

Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek heeft de afgelopen jaren veel projecten gerealiseerd met als doel natuurontwikkeling. Het realiseren van waterbergingen, graven van natuurvriendelijke oevers en afplaggen van fosfaatrijke gronden zijn hier voorbeelden van. Er wordt een zo ideaal mogelijke situatie gecreëerd van waaruit de gewenste natuur zijn ontwikkeling kan starten. De gebieden worden dermate ingericht dat er voor recreëren ruimte is zonder dat de natuur hier door aangetast wordt. Zodoende kan iedereen de meerwaarde van deze gebieden ervaren. Na enkele jaren valt in een natuurgebied dan ook pas goed het resultaat te zien van de uitgevoerde werkzaamheden. Bij onze projecten zijn hier mooie voorbeelden van te vinden.

Om als bedrijf en vooral ook als medewerker van Hofmeijer Civiel-en Cultuurtechniek nog beter voorbereid te zijn op omstandigheden in natuurgebieden en aanwezige flora-en fauna, is de cursus Zorgvuldig handelen bij bestendig beheer en ruimtelijke ontwikkeling door de medewerkers gevolgd en wordt deze up to date gehouden. Ook werken wij vaak samen met een ecoloog, welke vooraf een quick-scan uitvoert en ons gedurende het project begeleid bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Lees verder
Contactgegevens


Bezoekadres:            Correspondentieadres:

Enkweg 37                Kleine Enkweg 1A

7383 CW Voorst        7383 DB Voorst

Email: info@hofmeijervoorst.nl

Telefoon: 0575-501498 / 502277

Website: www.hofmeijervoorst.nl

 
Bezoekadres:
Enkweg 37
7383 CW Voorst

Correspondentieadres:
Kleine Enkweg 1a
7383 DB Voorst

Telefoon: 0575-501498 / 502277
Website: www.hofmeijervoorst.nl