Baggeren Voorsterbeek en Lage Leiding

Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek B.V. heeft in opdracht van de Waterschap Vallei en Veluwe het project "baggerwerk cluster 033 en 034" uitgevoerd. Het werk bestaat in hoofdzaak uit het baggeren van de Voorsterbeek en de Lage Leiding en een aantal in de regio gelegen watergangen. De Voorsterbeek en Lage Leiding zijn beging jaren 70 gegraven en zijn sinds die tijd niet intensief gebaggerd. Zo zijn deze watergangen plaatselijk weer 1 meter dieper dan voor de uitvoering van het baggerwerk.  De vrijgekomen baggerspecie (totaal 29670 m3) is voor een groot deel op aangrenzende percelen verwerkt. Omdat delen van de watergangen vanaf de oever onbereikbaar zijn er deze zones met een schuifboot gebaggerd. Gezien de breedte van dan de Voorsterbeek en de Lage Leiding zijn onze machines uitgerust met een verlenggiek. Door GPS ondersteuning zijn de watergangen weer op hun oorspronkelijke diepte. Binnen het project is tevens nog ruim 2 km natuurvriendelijke oevers aangelegd en is 1500 meter beschoeiing geplaatst en zijn er duikers vervangen.

Lees verder

Bezoekadres:
Enkweg 37
7383 CW Voorst

Correspondentieadres:
Kleine Enkweg 1a
7383 DB Voorst

Telefoon: 0575-501498 / 502277
Website: www.hofmeijervoorst.nl