Inrichtingsmaatregelen Landgoed Staverden

Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek is in opdracht van Geldersch Landschap & Geldersche Kastelen (http://www.glk.nl/82/locatie/?locatie=19 ) in augustus 2013 gestart met de inrichtingsmaatregelen op Landgoed Staverden. 

De werkzaamheden vallen deels ondeer bestendig beheer en deels onder inrichtingsmaatregelen. Op verschillende deellocaties worden onder andere poelen gegraven, houtwallen opgericht, bos aangeplant, teelaarde afgeplagd, bezand, stuwen vervangen en houtopslag verwijderd. De werkzaamheden duren tot het najaar van 2013. Tijdens de uitvoering wordt gewerkt conform een ecologisch werkprotocol. De werknemers van Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek beschikken over het  certificaat "zorgvuldig handelen bij bestendig beheer en ruimtelijke ontwikkeling". De ecologische begeleiding wordt in opdracht van Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek verzorgt door Ruimte voor Advies, ecoloog Geert Willink.

 

Lees verder

Bezoekadres:
Enkweg 37
7383 CW Voorst

Correspondentieadres:
Kleine Enkweg 1a
7383 DB Voorst

Telefoon: 0575-501498 / 502277
Website: www.hofmeijervoorst.nl