Modernisering sportparken gemeente Rheden





Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek heeft in opdracht van en in samenwerking met Van Kessel Sport- en Cultuurtechniek uit Buren (http://www.kessel.nl/ ) in de Gemeente Rheden het bestek “Modernisering sportparken” gemeente Rheden gerealiseerd. Het bestek was een meervoudig onderhandse aanbesteding met EMVI.

Het werk bestond in hoofdzaak uit : 4 kunstgras voetbalvelden, 1 natuurgrasveld, 1 6-laans atletiekbaan ( half-verharding ), 1 renovatie asfalt handbalveld en 2 kunstgras hockeyvelden ( 2016 ).  De Hoofdaannemer ( Van Kessel ) heeft alle werkzaamheden bij Hofmeijer Civiel- en cultuurtechniek neergelegd uitgezonderd van het leveren en leggen van de kunstgrasmat en het asfalteren van het handbalveld. Het tijdsbestek waarbinnen de werkzaamheden moesten worden uitgevoerd was erg kort gezien alle kunstgrasvoetbalvelden voor het nieuwe seizoen gereed moesten zijn.

Het unieke aan dit project is de diversiteit aan sporten waarbij elke sport weer zijn eigen unieke technische eisen heeft. Voorbeeld hierbij is het kunstgrasvoetbalveld in Ellecom ( EDS ). Het hoofdveld hier heeft een zeer slecht draagkrachtige ondergrond. Daarom is er voor gekozen het veld op te bouwen met een lichtgewicht constructie bestaande uit 15 cm EPS blokken.

Uiteindelijk een prachtig project zowel voor ons als aannemer maar zeker ook voor onze Opdrachtgever Gemeente Rheden met advies bureau Kybys.

Lees verder

Bezoekadres:
Enkweg 37
7383 CW Voorst

Correspondentieadres:
Kleine Enkweg 1a
7383 DB Voorst

Telefoon: 0575-501498 / 502277
Website: www.hofmeijervoorst.nl