Natuurontwikkeling Leusveld

In de nazomer van 2012 heeft Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek het project "herstel natte natuur oost Veluwe, locatie Leusveld" uitgevoerd voor Natuurmonumenten. Buiten het afplaggen en afvoeren van de rijke teelaardelaag van ruim 3 ha grasland zijn er in de aangrenzende bosgebieden oude greppels en slootprofielen gedempt om het water beter in het gebied vast te houden. 

Kengetallen

  • verwijderen van bestaande 1,3 km rasters;
  • afplaggen en afvoeren van 12.240 m3;
  • dempen van 1,5 km watergangen in het bosgebied;
  • het verzorgen van een passend ecologisch werkprotocol.          
Lees verder

Bezoekadres:
Enkweg 37
7383 CW Voorst

Correspondentieadres:
Kleine Enkweg 1a
7383 DB Voorst

Telefoon: 0575-501498 / 502277
Website: www.hofmeijervoorst.nl