Waterberging Bijlmerweide

Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek voert in opdracht van Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost het project "Waterberging Bijlmerweide" uit. Vanwege de toename van verhard gebied, onder andere door de uitbreiding van de Rijksweg A9 (Gaasperdammerwegtunnel) is extra oppervlaktewater nodig in Stadsdeel Zuidoost. De Bijlmerweide is onder andere als locatie aangewezen om extra oppervlaktewater in te kunnen passen, mits het gebied na inpassing voldoende ruimtelijke en ecologische kwaliteiten behoud.

De contractvorm van dit project betreft een UAV GC contract. Hofmeijer is zodoende verantwoordelijk voor de uitvoering en het ontwerp. Het project bestaat voornamelijk uit het graven en inzaaien van natuurvriendelijke oevers, het graven van waterpartijen, realiseren van een ijsvogelwand en een doorsteek. De waterpartijen dienen in december opgeleverd te worden, het gehele project in maart 2015 waarna nog een onderhoudsperiode van 3 jaar volgt.

Lees verder

Bezoekadres:
Enkweg 37
7383 CW Voorst

Correspondentieadres:
Kleine Enkweg 1a
7383 DB Voorst

Telefoon: 0575-501498 / 502277
Website: www.hofmeijervoorst.nl