Waterschap Rivierenland

AANLEG ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONES EN NATUURVRIENDELIJKE OEVERS BETUWE

In het najaar van 2011 is Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek gestart met de uitvoering van het bestek waarin op 14 verschillende locaties ecologische verbindingszones zijn aangelegd en/of natuurvriendelijke oevers ontgraven zijn. In totaal is er ca. 6 km oever ontgraven en is er ca. 7,5 ha ecologisch gebied aangelegd. De vrijgekomen grond, ca. 75.000 m3, is voor het grootste deel verwerkt op percelen van naburige agrariërs. Het bij- en randwerk bestond uit het aanbrengen van dammen en duikers, zaaiwerkzaamheden en het aanbrengen van rasters en hekwerken. De werkzaamheden zijn onder ecologische begeleiding uitgevoerd. Het bestek, directievoering en toezicht is uitgevoerd door Royal Haskoning DHV.

Lees verder

Bezoekadres:
Enkweg 37
7383 CW Voorst

Correspondentieadres:
Kleine Enkweg 1a
7383 DB Voorst

Telefoon: 0575-501498 / 502277
Website: www.hofmeijervoorst.nl