Wooldse Veen Winterswijk

WOOLDSEVEEN TE WINTERSWIJK

In de nazomer van 2012 is Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek begonnen met het grondwerk ten behoeve van de realisatie van de natuurontwikkeling "Wooldse Veen" te Winterwijk.

Hoofdaannemer Arcadis heeft de werkzaamheden in opdracht gekregen van Natuurmonumenten. De werkzaamheden van Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek bestaan uit het realiseren van de slenken en poelen binnen het gebied. Binnen het project vallen ook de realisatie van damplank keringen en houtkap. Ten behoeve van de aan- en afvoer van materialen binnen het bijzonder natte en ontoegankelijke gebied is door Arcadis gebruik gemaakt van een helikopter.

Lees verder

Bezoekadres:
Enkweg 37
7383 CW Voorst

Correspondentieadres:
Kleine Enkweg 1a
7383 DB Voorst

Telefoon: 0575-501498 / 502277
Website: www.hofmeijervoorst.nl